ขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง

ที่อยู่

ขุมทรัพย์ความรู้ จังหวัดอ่างทอง ถนนอ่างทอง – สิงห์บุรี ตำบลย่านซื่อ อำเภอเมืองอ่างทอง อ่างทอง 14000 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 10.00-18.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

035-862-222

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


เทศบาลเมืองอ่างทองเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ มุ่งมั่นสร้างขุมทรัพย์ความรู้จังหวัดอ่างทอง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประจำท้องถิ่น เน้นปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ในบรรยากาศการเรียนรู้ผ่านสื่อและนวัตกรรมที่หลากหลายนำเสนอองค์ความรู้ทางด้านเนื้อหาสาระ  เชิงวิชาการ  ศิลปวัฒนธรรม อาชีพ ตลอดจน ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผสมผสานผ่านสื่อหลากหลายรูปแบบ