งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง

ที่อยู่

วันและเวลาทำการ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0 4466 6501 วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์โทรศัพท์ 0 4466 577

ค่าเข้าชม


การแสดงแสง เสียง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง”  ชมปรากฏการณ์พระอาทิตย์ขึ้นตรง 15 ช่องบานประตู พิธีบวงสรวงพนมรุ้งการสาธิตการวาดภาพปราสาทพนมรุ้ง การประกวดรำอัปสราตลาดนัดโบราณ และสินค้า OTOP