จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. กรุงเทพฯ

จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. กรุงเทพฯ

ที่อยู่

ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันและเวลาทำการ
นิทรรศการทั่วไป

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.30 – 18.30 น.
นิทรรศการ Dialogue in the Dark

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 10.30 – 16.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 11.00 – 16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-160 5356, 02-577 9999 ต่อ 2122-2123

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม
ค่าเข้าชมนิทรรศการทั่วไป และ นิทรรศการ Dialogue in the Dark

100 บาท สำหรับผู้ใหญ่
50 บาท สำหรับเด็ก นักเรียน นักศึกษาระดับปริญญาตรี


เรียนรู้วิทยาศาสตร์ในบรรยากาศอันทันสมัยตามไลฟ์สไตล์ของคนเมืองด้วยนิทรรศการ และชิ้นงานวิทยาศาสตร์แบบ Interactive และกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ โลกของหนูน้อยนักประดิษฐ์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย และนิทรรศการบทเรียนในความมืด  ซึ่งให้ความรู้ประสบการณ์จริง ผู้เข้าชมสามารถทดลอง สัมผัส เรียนรู้ด้วยตัวเอง พร้อมสร้างจินตนาการ แรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชน