ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ที่อยู่

ห้วยปลาหลด ต.ด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด ตาก

วันและเวลาทำการ

เปิดตลอดทั้งปี
เปิดตลอดทั้งปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-282-3320

ค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติการจัดการน้ำชุมชน ตามแนวพระราชาดำริ ชุมชนบ้านห้วยปลาหลด จ.ตาก

จุดเด่น :  ป่าสมบูรณ์ เริ่มต้นที่ชุมชน

ที่มา : เมื่อ 60 ปีก่อนชาวมูเซอดำมาตั้งถิ่นฐานที่ห้วยปลาหลด จ.ตาก และปลูกฝานทำไร่เลื่อนลอยเป็นอาชีพหลัก ทำให้ดินเสื่อม ป่ากลายเป็นป่าเสื่อมโทรม เมื่อไม่มีป่าลำน้ำก็แห้ง ในปี 2517 ในหลวงเสด็จมาเยี่ยมราษฎร จึงมีพระราชดำริให้ปลูกพืชที่ทำรายได้ทดแทนฝิ่น เช่น กาแฟ ผักหลายชนิดหมุนเวียนแบบปฏิทินที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี (แปลงเกษตรผสมผสาน) และมีตลาดมูเซอเพื่อจำหน่ายผลผลิต จนกลายเป็นรายได้หลักของชุมชน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่