พระราชวังพญาไท กรุงเทพฯ

ที่อยู่

เลขที่ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 13.30 น.

เปิดให้บริการวันเสาร์, อาทิตย์ เวลา 09.30 น. และ 13.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม กรุณาแต่งกายสุภาพ


พระราชวังพญาไท มีประวัติอันยาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ เคยเป็นที่ประทับพักผ่อนพระราชอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มจากเป็นโรงนาหลวงอันเป็นที่ทดลองทำนาทำสวน เป็นพระตำหนักสมเด็จพระพันปีหลวง เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้า เป็นโรงแรมชั้นหนึ่ง และต่อมาได้เป็นที่ทำการของกองทัพบกด้านการรักษาพยาบาล จนเป็นจุดเริ่มต้นของโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า ปัจจุบันพระราชวังพญาไทได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์สำหรับให้เข้าชม