พิพิธบางลำพู กรุงเทพฯ

ที่อยู่

ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ Thailand

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทำการส่วนจัด

ห้องจัดแสดงชั้น 1 เปิดเวลา 10.00-18.00 น. โดยสามารถเดินชมได้ด้วยตนเอง

ห้องจัดแสดงชั้น 2 เปิดเข้าชมเป็นรอบ ทุกๆ 30 นาทีโดยมีเจ้าหน้าที่นำชม
รอบแรกเวลา 10.00 น. และรอบสุดท้ายเวลา 16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-281-9828

ค่าเข้าชม

ขณะนี้ยังเปิดให้เข้าชมฟรี


กรมธนารักษ์ ได้ดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารโรงพิมพ์คุรุสภา (โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช) ซึ่งเป็นโรงพิมพ์คุรุสภาและเป็นสถานที่ฝึกสอนช่างพิมพ์แห่งแรกของประเทศไทย พิพิธบางลำพู เป็นพิพิธภัณฑ์สมัยใหม่ ซึ่งประยุกต์การแสดงวัตถุและการเล่าเรื่องเชิงประวัติศาสตร์เข้ากับการแสดงวิถีชุมชนบางลำพูเดิมอย่างน่าสนใจ ภายในแหล่งเรียนรู้ออกแบบพื้นที่ในรูปแบบ “ยูนิเวอร์แซล ดีไซน์” เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าเยี่ยมชมได้