พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

ที่อยู่

ถนนสันติสุข ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด ตราด 23000 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-ศุกร์ 09.00-16.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ 09.30-16.30 น. (ปิดวันจันทร์

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

039-512 291, 039-511 043 ต่อ 306 099-1595235

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม
1. เด็กส่วนสูงเกินกว่า 100 เซนติเมตรขึ้นไป 5 บาท

2. ผู้ใหญ่ 10 บาท

3. เด็กต่างชาติส่วนสูงเกินกว่า 100 เซนติเมตรขึ้นไป 10 บาท

4. ผู้ใหญ่ต่างชาติ 30 บาท

5. กรณีศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาเก็บค่าเข้าชมเป็นรายๆ ไป


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเมืองตราด จัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนเมืองตราด และเป็นพิพิธภัณฑสถานประจำเมือง โดยใช้อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิมที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6 ลักษธเป็นอาคารสถาปัตยกรรมอาณานิคม สร้างเป็นเรือนไม้ เสาปูน ยกพื้นใต้ถุนสูง หลังคาทรงปั้นหยา เมื่อปี พ.ศ.2547 อาคารถูกไฟไหม้เสียหาย เทศบาลเมืองตราดจึงจัดสรรงบประมาณให้กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะซ่อมแซมอาคารตามรูปแบบเดิมและจัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์ โดยมีห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวร