พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกาญจนาภิเษก ปทุมธานี

ที่อยู่

44 ม 5 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์
เวลา 08.30-16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-902 7568-9

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


พิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนภิเษก เป็นโครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติด้านชาติพันธุ์วิทยา กำเนิดจากนโยบายของกรมศิลปากร ภายใต้แนวคิดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งเน้นการกระจายความเจริญจากกลางใจเมืองออกสู่ชานเมือง และการเติมเต็มความสมบูรณ์ของการจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมวิทยา