พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติช้างต้น

ที่อยู่

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น เลขที่ 16 ถ.อู่ทองใน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการวันอังคาร-วันอาทิตย์

เวลา 09.00-16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0 2282 3336

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม
คนละ 5 บาท


โรงช้างต้น เป็นหลักฐานมรดกวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธ์กับราชธรรมเนียมอันเนื่องมาด้วยช้างต้น ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องช้างเผือก การจับช้าง และพระราชพิธีสมโภชขึ้นระวางช้างเผือกเป็นช้างต้นหรือช้างหลวงส่วนพระองค์พระมหากษัตริย์โดยใช้อาคารโรงช้างต้นทั้ง 2 หลัง ในบริเวณพระราชวังดุสิตเป็นอาคารจัดแสดง