พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี

ที่อยู่

55 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองห้า ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์ หยุดวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์ ยกเว้นวันขัตฤกษ์ที่ตรงกับวันเสาร์-อาทิตย์ เปิดให้บริการตามปกติ)
เวลา 09.30-16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-902 7661, 02-902 7681

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม
คนไทย
-เด็ก 10 บาท
-ผู้ใหญ่ 30 บาท
คนต่างชาติ
-เด็ก 50 บาท
-ผู้ใหญ่ 100 บาท


โครงการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี รับผิดชอบดำเนินงานโดยกรมทรัพยากรธรณี เป็น 1 ใน 12โครงการ ตามแผนการจัดตั้งสถาบันศิลปวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ  มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเป็นสถานที่อนุรักษ์แหล่งข้อมูลอ้างอิงและตัวอย่างที่สำคัญทางธรณีวิทยา ซึ่งประชาชนชาวไทยสามารถศึกษาค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องของธรณีวิทยาอันมีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์และการพัฒนาประเทศ