พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย

ที่อยู่

หมู่ 2 ถนน ท่าสงกรานต์ ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย นครราชสีมา Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
09.00 น. - 16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

044-471-167

ค่าเข้าชม

"ค่าเข้าชม
ชาวไทย คนละ 20 บาท
ชาวต่างประเทศ คนละ 100 บาท"


พิพิธภัณฑสถานแห่งนี้ เริ่มต้นมาจากการเป็นพิพิธภัณฑสถานกลางแจ้ง ในความดูแลของกองโบราณคดี กรมศิลปากร ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๐๗ โดยหน้าที่ขณะนั้นเพื่อการเก็บรักษา และจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดแต่งบูรณะปราสาทพิมาย ร่วมกับโบราณวัตถุที่ได้จากการ เก็บรวบรวมจากจังหวัดต่างๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระทั่ง พ.ศ. ๒๕๑๘ ได้โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง