พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร

ที่อยู่

120 ถนนปิ่นดำหริห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร กำแพงเพชร 62000 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันพุธ – วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์ – วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00–16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-5571 1570

ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่ 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร จัดแสดงโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ที่ได้จากการสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณคดีและการขุดแต่งบูรณะโบราณสถานภายในจังหวัดกำแพงเพชรเป็นหลัก โดยแสดงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดกำแพงเพชร ตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ และแสดงความสำคัญของเมืองกำแพงเพชรในฐานะเมืองเจ้าพระยามหานคร หัวเมืองชั้นโท ชุมทางการค้า และเมืองหน้าด่านของกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ กระทั่งเป็นจังหวัดกำแพงเพชรในปัจจุบัน