พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร

ที่อยู่

ศูนย์ราชการจังหวัดชุมพร ถนนอาภากร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร ชุมพร 86000 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

077-504 105

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท
นักเรียน/นักศึกษาในเครื่องแบบ/ภิกษุ สามเณรและนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียม


จังหวัดชุมพร ได้มอบที่ดินจำนวน 7 ไร่ ให้กับกรมศิลปากร เพื่อให้ดำเนินการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง เพื่อให้ท้องถิ่นเกิดความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นมาของตนเองและจะได้ร่วมกันรักษามรดกวัฒนธรรมที่มีค่าให้คงอยู่สืบไป

อาคารพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร เป็นอาคาร 2 ชั้น มีลักษณะการผสมผสานสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้และสถาปัตยกรรมร่วมสมัยเข้าด้วยกัน ทำให้มีลักษณะโดดเด่นและทันสมัย ภายในประกอบด้วย ห้องสมุด ห้องประชุม ห้องอเนกประสงค์ สำนักงาน คลังเก็บโบราณวัตถุศิลปวัตถุ ร้านจำหน่ายหนังสือและของที่ระลึก โดยห้องจัดนิทรรศการถาวร