พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช

ที่อยู่

ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์)
9.00-17.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0 7534 1075, 0 7534 0419, 0 7535 6229

ค่าเข้าชม

คนไทย 30 บาท คนต่างประเทศ 150 บาท นักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ ภิกษุ สามเณร และนักบวชในศาสนาต่างๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช เป็นพิพิธภัณฑ์ทางด้านประวัติศาสตร์โบราณคดีและชาติพันธุ์วิทยา นำเสนอเรื่องราวตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ผ่านหัวข้อ “ห้องก่อนประวัติศาสตร์” จัดแสดงโบราณวัตถุที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ของคนในสมัยนั้น เช่น เครื่องมือหิน ลูกปัดแก้วและหิน ภาชนะดินเผา และกลองมโหระทึก เป็นต้น เครื่องใช้เหล่านี้แสดงให้เห็นว่ามีคนอยู่อาศัยในภาคใต้เป็นระยะเวลานานมาแล้ว ห้องจัดแสดงที่น่าสนใจอีกห้อง คือ “ห้องโบราณวัตถุที่พบในภาคใต้”  ได้จัดแสดงโบราณวัตถุชิ้นสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาพุทธและพราหมณ์ ซึ่งเป็นศาสนาที่เป็นที่นับถือของชาวใต้ โบราณวัตถุที่จัดแสดง เช่น  ศิวลึงค์ พระศิวนาฏราช พระวิษณุ พระโพธิสัตว์ เศียรพระพุทธรูป และหน้าบันไม้จำหลัก เป็นต้น