พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี เพชรบุรี

ที่อยู่

เลขที่ 97 ถนนคีรีรัฐยา ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 76000 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ไม้เว้น วันหยุดราชการและวัดหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 09.00-16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

032-401 006, 032-425 600

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 20 บาท

ชาวต่างชาติ 150 บาท

นักท่องเที่ยวสามารถขึ้นชมอุทยานประวัติศาสตร์พระนครคีรี(เขาวัง) โดยการเดินขึ้นหรือโดยสารรถรางไฟฟ้า(ตั๋วไป-กลับ) มีอัตราเสียค่าบริการดังนี้

แบบขึ้น-ลง

-ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 15 บาท

-ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 15 บาท

แบบเที่ยวเดียว

-ชาวไทย ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท

-ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 15 บาท

กรณีที่เด็กสูงไม่เกิน 90 ซม. ขึ้นรถรางฟรี(รถรางฯ เปิด 08.30-16.30 น.)


พระนครคีรีหรือเขาวัง เดิมเป็นพระราชวังในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ตั้งอยู่บนยอดเขา 3 ยอดติดต่อกัน  ยอดสูงที่สุดสูง  95  เมตร  ภูเขานี้เดิมนั้นเรียกว่า เขาสมน(สะ-หมน) บริเวณไหล่เขาทางด้านทิศตะวันออก มีวัดแห่งหนึ่งชื่อ วัดสมณ(สะ-มะ-นะ) ในหมายรับสั่งรัชกาลที่ 4 ปรากฏชื่อว่า เขามหาสมณ  ในปี พ.ศ.2404 พระองค์ได้พระราชทานนามว่า “เขามหาสวรรค์” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “เขามไหสวรรย์”