พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ วัดเบญจมบพิตร กรุงเทพฯ

ที่อยู่

69 ถนนพระราม 5 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10200 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน
เวลา 09.00-16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-224-1396

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ตั้งอยู่ที่พระวิหารสมเด็จ พระระเบียงคดรอบพระอุโบสถและศาลาบัณณรศภาค วัตถุประสงค์หนึ่งในการสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม เนื่องจากเพื่อใช้เป็นพิพิธภัณฑสถานรวบรวมพระพุทธรูปโบราณแบบและสมัยต่างๆ โดยหลังจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยุ่หัวได้ทรงสถาปนาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามแล้ว พระองค์ทรงดำริว่า ที่ระเบียงพระวิหารคดควรจะมีพระพุทธรูปโบราณปางต่างๆ มาประดิษฐานไว้เพื่อความสวยงามและวิจิตรพิสดาร และเพื่อเป็นที่สักการบูชาของประชาชนที่มาเยือนวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรราชานุภาพ เสาะแสวงหาพระพุทธรูปที่พระองค์ทรงสนพระทัย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งนี้จึงเป็นสถานที่รวบรวมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุสำคัญของวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม โดยเก็บรักษาในอาคารสำคัญ