พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี สิงห์บุรี

ที่อยู่

หมู่ 1 ถนนเทพสุธิโมลี ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี สิงห์บุรี 16110 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์-วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 09.00-16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-3658-1986

ค่าเข้าชม

ชาวไทย 10 บาท

ชาวต่างประเทศ 50 บาท

นักเรียน นักศึกษา ภิกษุ สามเณร ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชม


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี เดิมเป็นพิพิธภัณฑ์ของวัดโบสถ์ ก่อตั้งโดยอดีตเจ้าอาวาส(พระเทพสุทธิโมลี) ได้รวบรวมจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุศิลปวัตถุที่มีคุณค่า ในปี พ.ศ.2496 ได้รับการจัดตั้งเป็นสาขาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ประจำอำเภออินทร์บุรี และเนื่องจากอาคารไม้หลังเก่าไม่เพียงพอสำหรับสำหรับจัดเก็บรักษาโบราณวัตถุที่มีจำนวนมากขึ้น จึงได้ก่อสร้างอาคาร ตึกเพิ่ม ดุริยางคกูร เพิ่มอีก 1 หลัง และปรับปรุงศาลาการเปรียญหลังเดิม เป็นอาคารจัดแสดง

ต่อมา พ.ศ.2514 อดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ เมื่อครั้งมีสมศักดิ์เป็นพระราชเมธาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ได้ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกรมศิลปากรในการดำเนินงานปรับปรุงการจัดแสดงให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และได้เปลี่ยนจากสาขาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี เป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ในปี พ.ศ.2516