พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ

ที่อยู่

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 กรุงเทพฯ 10400 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการวันจันทร์ – ศุกร์
10.00 – 16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-618-2323 ต่อ 2212,2214

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ด้วยประวัติอันยาวนานของการกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ในยุคแรก พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งการอนุรักษ์เครื่องมือเครื่องใช้ด้านการกระจายเสียงและการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาประวัติวิวัฒนาการของเครื่องมือทางการสื่อสารมวลชน และเชื่อมโยงภาพการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมจากอิทธิพลของการสื่อสารมวลชนในแต่ละยุคแต่ละสมัย