พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี

ที่อยู่

32/7 หมู่ 12 ตำบลท่างาม อำเภอเมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการทุกวัน
8.30 น .- 16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

037-211 289, 037-211 088 ext. 2149, 2133

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2452 โดยท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมยุคบาโรก (Baroque) ของยุโรป เพื่อใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หากเสด็จมณฑลปราจีนบุรีแต่รัชกาลที่ 5 ทรงสวรคตเสียก่อน จากนั้นตึกหลังนี้จึงใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ คราเสด็จมณฑลปราจีนบุรี โดยที่ท่านเจ้าของตึกไม่เคยใช้ตึกหลังนี้เป็นที่พำนักส่วนตัวเลยตราบจนสิ้นอายุขัย