พิพิธภัณฑ์ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์

ที่อยู่

พิพิธภัณฑ์ค่ายจิรประวัติ มณฑลทหารบกที่ 31 ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000 Thailand

วันและเวลาทำการ

จันทร์ถึงศุกร์
8.00 น. ถึง 16.00 น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

056-255802 ต่อ 31024

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


วัตถุพิพิธภัณฑ์แบ่ง 3 ห้อง ห้องแรกเป็นการจัดแสดงวัตถุที่เป็นเครื่องใช้ส่วนตัวของอดีตผู้บังคับบัญชาเป็นเครื่องแก้วและภาชนะใส่โลหะห้องกลางชั้นบนเป็นที่สำหรับทำการศาลทหารอย่างเป็นทางการแห่งแรกชั้นบนด้านซ้ายและด้านขวาเป็นรูปมณฑลทหารบกที่ 31 สมัยเก่าก่อนและรูปภาพเสด็จ พระราชดำเนินและทรงงานต่างๆของรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 9

การจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ เช่นแก้วและภาชนะโลหะเครื่องแบบนายทหาร อาวุธ การออกรบสงครามสมัยเก่าภาชนะที่ใช้สำหรับรับประทานอาหารสมัยเก่าเช่นโทใส่ข้าวจานชามแก้วน้ำเครื่องแบบนายทหารเต็มยศและแบบฝึก