พิพิธภัณฑ์จันเสน นครสวรรค์

ที่อยู่

วัดจันเสน หมู่ 1 ตำบลจันเสน อำเภอตาคลี นครสวรรค์ 60260 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันพุธ-วันอาทิตย์ (มียุวมัคคุเทศก์ให้บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 09.00-16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0898036441

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


“เมืองโบราณจันเสน” ได้ถูกค้นพบครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2509 จากการถ่ายภาพทางอากาศโดยอาจารย์นิจ หิญชีระนันท์ หลังจากนั้นจึงได้ศึกษาสภาพทางกายภาพของเมืองโบราณและทำการขุดสำรวจทางโบราณคดี จากการศึกษาพบว่า เมืองจันเสนเป็นเมืองโบราณที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์และมีความชัดเจนในการตั้งถิ่นฐานของผู้คนในสมัยทวารวดีตอนต้นหรือประมาณ 1500 ปีล่วงมาแล้ว