พิพิธภัณฑ์ตึกแดง จันทบุรี

ที่อยู่

หมู่ 1 ตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ อำเภอแหลมสิงห์ จันทบุรี 22130 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน
08.30 - 16.30 น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

039-399242

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ตึกแดง แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดจันทบุรี เป็นประวัติอันขมขื่นของคนไทยที่เมืองจันทบุรีอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสถึง 11 ปี (พ.ศ.2436 – 2446) สถานที่แห่งนี้มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน กว่าจะมาเป็นเมืองจันทบุรี และเป็นไทยอยู่ทุกวันนี้บรรพบุรุษของเราต้องแลกกับเลือดเนื้อ ดินแดน และทรัพย์สิน