พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน ชลบุรี

ที่อยู่

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อาคารสโมสรสัญญาบัตรเตยงาม ฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ชลบุรี 20182 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ
ช่วงเช้า 9.00-12.00น.และช่วงบ่าย 13.00-16.00น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0 2466 1180 ต่อ 61090

ค่าเข้าชม

การเข้าเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อที่กองกิจการพลเรือน นาวิกโยธิน


เป็นที่เก็บรวบรวม สงวนรักษาและจัดแสดง วัตถุพิพิธภัณฑ์ และประวัติเหตุการณ์สาคัญ ในอดีต ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของทหารนาวิกโยธิน
จัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน และภายนอกอาคาร เป็นการจัดแสดงอาวุธโบราณสมัย รัชกาลที่ 5 และสมัยรัชกาลที่ 6 อาวุธสมัยสงครามอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา และอาวุธสมัยปัจจุบันที่เลิกใช้แล้ว