พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริ นครปฐม

ที่อยู่

บ้านศาลาดิน ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล นครปฐม Thailand

วันและเวลาทำการ

ตลอดทั้งปี
ตลอดทั้งปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

081-498-6340,034-297-099

ค่าเข้าชม

ติดต่อล่องเรือชมแหล่งเรียนรู้ ค่าเหมาเรือ 350 บาท นั่งได้ 6 คน


ชุมชนบ้านศาลาดิน ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม แต่เดิมมีอาชีพทำนาเพียงอย่างเดียวปีละครั้ง เป็นสาเหตุให้เกษตรกรยากจน ขาดที่ดินทำกินเป็นของตัวเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทราบถึงปัญหา จึงได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กับเกษตรกร จำนวน ๑,๐๐๙ ไร่ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยมีสำนักงานปฏิรูปที่ดินเป็นผู้ดูแลและ จัดรูปที่ดิน ให้เกษตรกรแปลงละ ๒๐ ไร่ ให้เกษตรกรเข้าทำกินได้ในปี พ.ศ. ๒๕๒๐ และพระราชทานการทำเกษตรผสมผสาน ชุมชนบ้านศาลาดิน จึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ผจญภัยบนสายน้ำบ้านศาลาดิน สามารถล่องเรือออกไปเรียนรู้ชมวิถีชีวิตคนตามริมคลองมหาสวัสดิ์ ชมนาบัว และแปลงเกษตรผสมผสาน ร่วมดูพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ จัดการน้ำชุมชนที่ในหลวงสอนเรื่องการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่