พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก อุตรดิตถ์

ที่อยู่

หมู่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอพิชัย อุตรดิตถ์ 53120 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์
08.30-16.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก อยู่ห่างจากอำเภอพิชัยไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร ซึ่งเป็นสถานที่เกิดของพระยาพิชัยดาบหักอาคารพิพิธภัณฑ์พระยาพิชัยดาบหัก ตกแต่งไว้อย่างสมบรูณ์ แบ่งการจัดแสดงเป็นเรื่องต่างๆ ได้แก่เรื่องชีวประวัติและวีรกรรมของพระยาพิชัยดาบหัก โดยละเอียด เรื่องศาสนา เรื่องศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นอำเภอพิชัย  รวมทั้งยังมีการจำลองวิถีชีวิตชาวพิชัยไว้อย่างสวยงาม