พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านตำบลสัมฤทธิ์ นครราชสีมา

ที่อยู่

ภายในอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 บ้านสัมฤทธิ์ตะวันออก ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย นครราชสีมา 30110 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน
เวลา 09.00 – 16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

081-070-9592 ติดต่อกำนันบุญ

ค่าเข้าชม


ทันทีที่เลี้ยวจากถนนมิตรภาพเข้ามายังบ้านสัมฤทธิ์ ข้าวนาปรังเขียวขจีในฤดูแล้ง สลับกับบางแปลงที่เก็บเกี่ยวแล้ว มีกองฟางกองสูงขึ้นหลายกอง บางบ้านมีแปลงผักกำลังงอกงาม อีกทั้งได้เพลินตากับทิวของต้นจานที่ออกดอกสีแสดสะพรั่งเต็มต้น บางกลีบดอกกระจายร่วงลงมายังความสวยงามให้กับพื้นดิน