พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง นครนายก

ที่อยู่

วัดฝั่งคลอง หมู่ 4 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี นครนายก 26130 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน
เวลา 08.30-17.30 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-3739-9833

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดฝั่งคลอง จัดตั้งโดยพระครูวิริยานุโยค(สมบัติ บุญประเสริฐ) เจ้าอาวาสวัดฝั่งคลอง ในปี พ.ศ.2541 และได้รับการส่งเสริม สนับสนุนจากลหายหน่วยงาน เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของกลุ่มชนไทยพวนบ้านฝั่งคลอง อำเภอปากพลี