พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านอีสาน บ้านเกวียนมุก

ที่อยู่

10 ถนนตาดแคน ซอย 18 ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 49000 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน
8.30 - 17.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

042-613-647

ค่าเข้าชม


บ้านเกวียนมุก ได้เริ่มดำเนินการก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2538 เป็นต้นมา และเริ่มเปิดแสดงอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2541 โดยจัดแสดงสิ่งของต่างๆ ดังนี้
บ้านพื้นบ้าน จัดแสดง ของเครื่องใช้ในครัวเรือนของชาวอีสาน เครื่องปั้นดินเผา สิ่งของเครื่องใช้ในการดำรงชีพ เครื่องมือทอผ้า เครื่องดักสัตว์ เครื่องดนตรี เครื่องหีบอ้อย และมูลมังไม้
บ้านของเก่า จัดแสดง เครื่องถ้วยโถโอชาม เครื่องแก้ว เครื่องเงินและโลหะ เงินตราโบราณ ตาชั่ง ตะเกียง เตารีด ขวานหิน และสิ่งของกลายเป็นหิน (ฟอสซิล)
โรงเกวียน จัดแสดง เกวียนและอุปกรณ์ต่างๆ ล้อเลื่อน เครื่องมือจับสัตว์น้ำ (มีเกวียนอีสาน 100 เล่ม)
โรงสีข้าว จัดแสดง เครื่องมือทำนา เช่น แอก ไถ คราดที่ทำด้วยไม้ เครื่องสีข้าวขนาดกลาง ครกกระเดื่อง (ครกมอง)