พิพิธภัณฑ์วัดเกยไชยเหนือ นครสวรรค์

ที่อยู่

วัดเกยไชยเหนือ หมู่ 4 ตำบลเกยไชย อำเภอชุมแสง นครสวรรค์ 60120 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน
เวลา 06.00-18.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-5635 3062 (พระมหาประเสริฐ 089-438 7499)

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


วัดเกยไชยเหนือ เดิมเรียกว่า วัดท่าบรมธาตุ พื้นที่บริเวณวัดเกยไชยเหนือและบริเวณโดยรอบ มีประวัติศาสตร์การก่อตั้งชุมชน รวมถึงเป็นเส้นทางค้าขาย เป็นจุดผ่านสบกันระหว่างแม่น้ำยมและแม่น้ำน่าน รวมถึงมีผู้คนเดินทางไปมาทางเรือตั้งแต่อดีต จึงพบวัตถุอันเป็นหลักฐานทางโบราณคดีตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

เมื่อรวบรวมสิ่งของที่พบได้มากขึ้น จึงมีนโยบายจัดตั้งพิพิธภัณฑ์วัดเกยไชยเหนือขึ้น โดยพระครูนิทานธรรมประทาน(หลวงพ่อเที่ยง) เจ้าอาวาส ได้รวบรวมวัตถุที่มีอยู่ในวัด รวมทั้งวัตถุบริจาคของชาวบ้าน เรี่ยไรเงินสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีจุดเด่น คือ การสร้างด้วยไม้ตาล พืชเศรษฐกิจของชุมชนเกยไชย มีลวดลายสวยงาม