พิพิธภัณฑ์วิสัยจร

ที่อยู่

กรมทหารราบที่ 6 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ 376 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

วันและเวลาทำการ

08:30-16:30 น.

ต้องประสานงานก่อน

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

045-321180

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ พลเอก พิเชษฐ์ วิสัยจร และผลงาน จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่อง อาวุธยุทโธปกรณ์ของรัฐบาลและฝ่ายตรงข้าม ประวัติการรบของหน่วย โซนจัดแสดงมี 2 โซน แสดงอาวุธ ประวัติผู้บังคับบัญชา