พิพิธภัณฑ์วีรไทยเฉลิมพระเกียรติพระชนมายุ 72 พรรษา นครศรีธรรมราช

ที่อยู่

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 105 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 80000 Thailand

วันและเวลาทำการ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

088-3860919

ค่าเข้าชม


ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงอาวุธปืนโบราณ เครื่องมือเครื่องใช้ของทหารสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา ประวัติความเป็นมาของพ่อจ่าดำ ประวัติสงครามมหาเอเชียบูรพา ประวัติความเป็นมาของอนุสาวรีย์วีรไทย