พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน กรุงเทพฯ

ที่อยู่

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์, วันพุธ-อาทิตย์ (หยุดวันอังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 10.00-17.00 น. (ปิดจำหน่ายบัตรเวลา 16.00 น.)

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-419 2600 ext. 2601, 2618, 2619

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม
เด็ก (อายุไม่เกิน 18 ปี) 25 บาท
เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. เข้าฟรี
ผู้ใหญ่ 80 บาท
ชาวต่างชาติ 200 บาท


พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นพิพิธภัณฑ์จัดสร้างขึ้นใหม่โดยใช้อาคารสถานีรถไฟธนบุรี (เดิม) นำเสนอเรื่องราวที่ทรงคุณค่ายิ่ง ทั้งทางประวัติศาสตร์ของพื้นที่บริเวณคลองบางกอกน้อยวังหลัง ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี สืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นยังแสดงประวัติของศิริราช ประวัติการแพทย์แผนไทย การสร้างทางรถไฟสายใต้และวิถีชุมชนบางกอกน้อย โดยใช้เทคนิคนำเสนออย่างทันสมัย