พิพิธภัณฑ์สังคโลก จังหวัดสุโขทัย

พิพิธภัณฑ์สังคโลก สุโขทัย

ที่อยู่

เมืองเอกพลาซ่า เลขที่ 10 หมู่ 4 ถ.บายพาส ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน 08.00-17.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-5561-4333

ค่าเข้าชม

  • ชาวไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 20 บาท นักเรียนในเครื่องแบบ 20 บาท
  • ชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 20 บาท


พิพิธภัณฑ์สังคโลก เกิดจากความคิดและความตั้งใจของคุณดำรงค์ และ คุณกุศล สุวัฒนเมฆินทร์ ซึ่งเป็นชาวสุโขทัยโดยกำเนิด  มุ่งหวังจะนำความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของเมืองสุโขทัยราชธานีแห่งแรกของไทย และผลงานศิลปะชั้นเอกสมัยสุโขทัย มานำเสนอให้คนไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมกันประจักษ์ในความสำคัญและความยิ่งใหญ่ของเมืองสุโขทัยโดยได้นำของสะสมที่เก็บรวบรวมมาเป็นเวลากว่า 50 ปี อันได้ แก่พระพุทธรูป เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน และเครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัย  มาจัดแสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย และได้มาตรฐานเช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศ  เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของคนสุโขทัยในสมัยโบราณ