พิพิธภัณฑ์อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน

ที่อยู่

95 หมู่ 1 ถ.รุ่งโรจน์ ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

097-946-2055 พระครูญาณสัมปยุต, 089-559-5331 คุณกฤษณชัย แสงเมือง

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค้าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์อำเภอแม่ลาน้อยก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2550 ตั้งอยู่ในบริเวณวัดแม่ลาน้อย ถ.รุ่งโรจน์ ต.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1,900,000 บาท เป็นตึก 2 ชั้น หลังคา 2 ชั้นทรงไทยใหญ่ประยุกต์  ในปี พ.ศ. 2552-2553 ได้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อยตกแต่งอาคารและตู้เก็บวัตถุต่างๆ ในปี พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน