พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล ตาก

ที่อยู่

อาคารเฉลิมพระเกียรติ เขื่อนภูมิพล หมู่ 6 ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา ตาก 63130 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดให้บริการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 น. - 16.00 น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

055-549510

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖  รอบ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น จึงได้จัดทำโครงการ อาคารเอนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ เขื่อนภูมิพล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช