พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อุตรดิตถ์

ที่อยู่

ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล อุตรดิตถ์ 53130 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน
เวลา 09.00-16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-5543-1078 กด 0

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล เป็นสถานที่รวบรวมเรื่องราวประวัติของเมือง วิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมการใช้ชีวิตของผู้คนในเมืองลับแล โดยจำลองผ่านเรือนในแต่ละหลัง อาทิ สะพานไม้เข้าหมู่บ้าน จัดแสดงเครื่องปั่นฝ้าย กี่ทอผ้าขนาดใหญ่ บ่งบอกถึงวิถีการทอผ้าของสาวเมืองลับแล และในปัจจุบันอำเภอลับแล ยังเป็นแหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรม เช่น ผ้าตีนจก ไม้กวาด ติดอันดับของประเทศ เครื่องสีข้าวโบราณและยุ้งฉาง แสดงให้เห็นอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน