พิพิธภัณฑ์เรือยาว วัดส้มเสี้ยว นครสวรรค์

ที่อยู่

216 ม.2 ตำบลท่างิ้ว อำเภอบรรพตพิสัย นครสวรรค์ 60180 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน

08:00-17:00 น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

089-859-8995

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ชุมชนวัดส้มเสี้ยว สันนิฐานว่าน่าจะมีคนจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่นานกว่า 100 ปี  เนื่องจากมีแม่น้ำปิงไหลผ่าน จึงทำให้สถาปัตยกรรมต่างๆในชุมชน ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนด้วย  

ในสมัยก่อนบ้านเรือนส่วนใหญ่มีหน้าบ้านอยู่ติดกับแม่น้ำปิง  อาศัยการเดินทางด้วยเรือ สถานที่จับจ่ายซื้อของก็อยู่บนเรือ จึงทำให้เรือเป็นพาหนะที่เกือบทุกบ้านต้องมี

วัดส้มเสี้ยวจึงได้รวบรวมเรือ จัดทำเป็นพิพิธภัณฑ์เรือยาว ไว้ให้คนรุ่นใหม่ได้เห็นและศึกษาเรียนรู้ โดยมีเรือไม้ตะเคียนจำนวน ลำ และเรือยาวที่ใช้แข่งขัน จำนวน ลำ