พิพิธภัณฑ์เล่นได้ เชียงราย

ที่อยู่

48 หมู่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย เชียงราย 57180 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น.(ส่วนของอาคารพิพิธภัณฑ์)

ในส่วนของชุมชนเวลาตามสะดวกหรือทำการนัดหมาย

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-5370-8070, 089-999-8537

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์เล่นได้ เกิดจากการทำงานร่วมกันของชุมชนและนักพัฒนาสังคม(กลุ่มคนเฒ่าคนแก่) ที่นำความรู้ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ ออกมาถ่ายทอดสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชน ผ่านภูมิปัญญาพื้นบ้าน เป็นเครื่องมือที่เรียกว่า ของเล่นพื้นบ้าน จนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา โดยมีคุณวีระพงษ์ กังวานนวกุล หรือ คุณเบิ้ม เป็นผู้ผลักดัน โดยได้รับความสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดดในการสร้างอาคาร และชุมชนได้มอบที่สาธารณประโยชน์ เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย ตามวัตถุประสงค์