พิพิธภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนสวีวิทยา ชุมพร

ที่อยู่

โรงเรียนสวีวิทยา 597 ม.5 ถ.สวี-บ่อคา ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี ชุมพร 86130 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวันเวลาราชการ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

077-531217, 089-645-5614

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


พิพิธภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โรงเรียนสวีวิทยา จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น อำเภอสวี และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน โดยได้ดำเนินการและเปิดบริการแล้วตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2548 ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ ชั้น 1 อาคาร 3