พิพิธภัณฑ์โรงเรียนเตรียมทหาร นครนายก

ที่อยู่

9 หมู่ 10 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา นครนายก 26110 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดบริการวันจันทร์ - ศุกร์
เวลา 08.00 – 16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02–572-5900, 037-306025

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


โครงการก่อสร้างโรงเรียนเตรียมทหารแห่งใหม่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2539 และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2541 ต่อมากองบัญชาการทหารสูงสุดได้มีคำสั่งให้เคลื่อนย้ายโรงเรียนเตรียมทหารมายังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ เลขที่ 185 หมู่ 5 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก กำหนดระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 และให้สามารถเปิดการศึกษาได้ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2543 โดยมีพิธีเคลื่อนย้ายโรงเรียนเตรียมทหารเข้าสู่ที่ตั้งในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2543

พิพิธภัณฑ์โรงเรียนเตรียมทหาร ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของสโมสรนักเรียนเตรียมทหาร บริเวณด้านหน้า ตึกกองบัญชาการ มีการจัดแสดง อาวุธทางทหาร เรือรบ เครื่องบิน รถถัง ที่เคยใช้ประจำการในกองทัพไทย เป็นนิทรรศการถาวร