พิพิธเมืองคนดี สุราษฎร์ธานี

ที่อยู่

ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-วันอาทิตย์

เวลา 10.00 น. – 16.00 น

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

081-891-8599

ค่าเข้าชม

ไม่เก็บค่าเข้าชม


พิพิธเมืองคนดี เป็นอาคารแสดงเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ต่างๆ ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ เหตุการณ์เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเมืองท่าข้าม ประวัติศาสตร์สะพานจุลจอมเกล้า เรื่องราวท่านพุทธทาส ภิกขุ ปรัชญาเมธีผู้ยิ่งใหญ่ รวมถึงสวนโมกขพลาราม ฯลฯ
เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ภายในประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมวีดีทัศน์จอมัลติมีเดียเรื่องราวความเป็นมาและเหตุการณ์ต่าง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี