มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง

ที่อยู่

ระยอง Thailand

วันและเวลาทำการ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง โทร. 0 38 69 81 54 สายด่วนวัฒนธรรม1765

ค่าเข้าชม


รูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้ พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 64 รูป พิธีไหว้เจ้าแม่ทับทิมและพิธีปล่อยปลา การล่องเรือชมวิถีชาวบ้านเลียบแม่น้ำระยอง ไหว้พระหลวงพ่อขาว และการไหว้คารวะอดีตเจ้าเมืองระยอง ต้นตระกูล “ยมจินดา “ ,การประกวดขบวนแห่ พลังรักษ์ วัฒนธรรม , การแสดง แสง สี เสียง สื่อผสม (พิธีเปิดงาน) พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การแสดงวิถีชีวิตชุมชน และกิจกรรมการแข่งขัน,การแสดงและจำหน่ายสินค้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่น ( OTOP) , การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯและพิพิธภัณฑ์เมืองเก่าระยอง,การแสดงศิลปวัฒนธรรม อาทิ,การแสดงมหกรรมดนตรีไทยเทิดพระเกียรติ , การแสดงวาดภาพประกอบเสียงดนตรี, การหนังใหญ่วัดบ้านดอน ,การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง,การฉายภาพยนตร์โบราณ ,รำวงมาตรฐานบทเพลงรำวงชาวระยอง,การแสดงรำถวายพระพร,การแสดงละครภาษาถิ่นระยอง,กิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม,การเดินแบบผ้าไทย ฯลฯ
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนทุกท่าน จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนนักท่องเที่ยว เด็ก เยาวชน และประชาชนชาวจังหวัดระยอง / ใกล้เคียง ได้ร่วมกันเดินชม ชิม ช้อป และแชะ เสน่ห์วัฒนธรรม ในงาน มหกรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง เฉลิมพระเกียรติ 63 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์ไทย จังหวัดระยอง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2561 – 2 เมษายน 2561 ณ บริเวณถนนยมจินดา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง