วังเจ้าเมืองพัทลุง

ที่อยู่

หมู่ที่ 4 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง พัทลุง 93000 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดวันพุธ-อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์-อังคารและวันหยุดนักขัตฤกษ์)
09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

074-613 409

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม
คนไทย 5 บาท
คนต่างชาติ 30 บาท


เดิมเป็นที่ว่าราชการและเป็นที่พักอาศัยของเจ้าเมืองพัทลุง ปัจจุบันกรมศิลปากรปรับปรุงเปิดให้เข้าเยี่ยมชม

ประกอบด้วย วังเก่า ผู้สร้างและเป็นเจ้าของวัง คือ พระยาอภัยบริรักษ์(น้อย จันทโรจวงศ์) เจ้าเมืองพัทลุง ได้สร้างที่พำนักซึ่งใช้เป็นที่ว่าราชการเมืองด้วย แต่ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างในปีใด เมื่อพระยาอภับบริรักษ์ถึงอนิจกรรม วังเก่าจึงตกเป็นมรดกแก่บุตรชายของท่าน คือ หลวงศรีวรวัตร(พิณ จันทโรจวงศ์) และตกทอดเป็นมรดกของคุณประไพ มุตตามระ บุตรีของหลวงศรีวรวัตร ก่อนจะมอบวังเก่าให้แก่กรมศิลปากร