วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

999 ถนนพระราม 9 ซอย 19 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ Thailand

วันและเวลาทำการ

เวลาทำการ: 9:00 - 17:00 น.
เปิดตลอดปี

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02 318 5926

ค่าเข้าชม

http://watphraram9.org/


เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่เลขที่ 999 ซอยพระราม 9 กาญจนาภิเษก 19 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เป็นวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคมสีมาและได้รับการยกขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีเป็นการพิเศษในปี พ.ศ. 2542 ปัจจุบันมี พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)เป็นเจ้าอาวาส

อ่านต่อได้ที่นี่