ศธ.แถลงข่าวจัดงานวันเด็กปี 63 สุดยิ่งใหญ่

กระทรวงศึกษาธิการ จับมือภาคเอกชน แถลงข่าวจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี 2563 สุดยิ่งใหญ่ จัดเต็มกิจกรรมสร้างเด็กไทยยุคใหม่รู้รักสามัคคี ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค.ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แถลงข่าวจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ภายใต้แนวคิด Wonderful Kids “สุดยอดเด็กไทย” ชวนเด็กๆ มาพบกับความรู้ในด้านต่างๆ ที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเป็นเด็กดีมีคุณภาพตามคำขวัญ “เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย” นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดงานวันเด็กปีนี้ถือเป็นปีที่ 65 แล้วหลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้อนุมัติให้ ศธ.จัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติเป็นประจาทุกปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2498 เป็นต้นมา ซึ่งการจัดกิจรรมวันเด็กมีความเหมายที่ต้องการให้ผู้ใหญ่ได้รู้ถึงความคิดของเด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นพลเมืองของประเทศในอนาคต

ในฐานะที่ ศธ.เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงานดังกล่าว เพื่อต้องการให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก อีกทั้งต้องการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทหน้าที่สำคัญของตน มีความสามัคคี กลมเกลียว โดยการปลูกฝัง ให้มีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ พร้อมทั้งต้องการพัฒนาเด็กให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับในปีนี้ศธ. ได้กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 11 ม.ค. 2563 ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 17.00 น. ภายใต้แนวคิด Wonderful Kids “สุดยอดเด็กไทย” เพื่อเสริมสร้างให้เด็กและเยาวชนเป็นคนเก่ง คนดี สามัคคี รู้จักหน้าที่ของตนเอง ได้แสดงออกถึงพลังความสามารถทั้งจากความคิด สติปัญญา และการลงมือทา ในการทากิจกรรมร่วมกัน

สำหรับหนังสือวันเด็กแห่งชาติประจาปี 2563 นี้ ใช้ชื่อว่า “เด็กไทยไปถึงฝัน”โดยเนื้อหาประกอบไปด้วยผลงานจากนักเรียนทั่วประเทศ พร้อมบทสัมภาษณ์ และบทความ พิเศษจากนักเขียนรับเชิญ อาทิ ดาวฝัน บกลอนแด่เด็กช่างฝันจาก กุดจี่ พรชัย แสนยะมูล นักเขียนรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี 2561 เป็นต้น

ด้าน นายประเสริฐ บุญเรือง ปลัด ศธ. กล่าวว่า การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 นี้ได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กว่า 100 บูธ พร้อมของขวัญนับแสนชิ้น โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยศิลปินดาราที่มีชื่อเสียง ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งบริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ ถนนราชดาเนินนอก (ถนนคู่ขนาน)  เกาะกลางถนน บริเวณด้านหน้า ศธ. ถนนลูกหลวง หอประชุมคุรุสภา และที่หน่วยงานในสังกัดศธ.ทุกจังหวัดทั่วประเทศ

โดยกิจกรรมหลักในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่

  1. กิจกรรมการนำเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจาปี 2563 ในปีนี้มีจานวน 946 คน ที่จะเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 8 ม.ค. 2563 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
  2. กิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจาปี 2563 ซึ่งในปีนี้กาหนดจัดฉลองงานวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณกระทรวงศึกษาธิการ ถนน ราชดาเนินนอก กรุงเทพมหานคร โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน เวลา 08.30 น. โดยภายในงานจะได้พบกับศิลปินนักร้อง เก่ง ธชย ประทุมวรรณ หรือเก่ง เดอะวอยซ์ น้องอันดา กุลฑิรา ยอดช่าง ดาราเด็ก ผู้รับบทแม่บัวเกี๋ยง ในละครเรื่องกลิ่นกาสะลอง ทางช่อง 3 และสองพิธีกรคู่ขวัญ น้าฝน พัชรินทร์ ศรีวสุภิรมย์ และอาร์ม พิพัฒน์ วิทยาปัญญานนท์

สำหรับการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2563 นี้ จัดขึ้นภายใต้ ธีมงาน “Fun Thinking & Doing” สนุกคิด สนุกทำ โดยแบ่งเป็นโซนกิจกรรม ออกเป็น 3 โซนหลัก ดังนี้

โซนที่ 1 Citizen Kids : พลเมืองเด็กดี

โซนกิจกรรมที่แสดงถึงความเฉลียวฉลาดของเด็กไทยยุคใหม่ ที่มีความรัก ความสามัคคี และรู้จัก หน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของสังคมได้อย่างถูกต้อง กิจกรรมเวทีกลาง กิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี (ปณิธานพลังเด็กไทย) – บูธเกมเด็กไทยรู้หน้าที่ (เกมบันไดงู) สวนมหาสนุก บ้านลม สไลเดอร์ การแจกของรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ

โซนที่ 2 Digital Kids : เด็กยุคดิจิทัล

โซนกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความทันสมัย การรู้จักใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อเรียนรู้

โซนที่ 3 Environmental Kids

เด็กรักษ์สิ่งแวดล้อมโซนกิจกรรมที่ให้เด็กและเยาวชน เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อม

สำหรับการดูแลรักษาความปลอดภัย สถานีตำรวจนครบาลดุสิต  ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย ทั้งภายในและภายนอกบริเวณการจัดงาน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างเต็มอัตรากาลัง ทั้งนี้สามารถมาเที่ยวชมงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 ในวันเสาร์ ที่ 11 ม.ค. 2563 ได้ตั้งแต่เวลา 07.00-17.00 น. ชมฟรีตลอดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2628-6179

ด้าน พ.ต.ท.ภษิต กระเตื้องงาน รองผกก.ป.สน.ดุสิต กล่าวว่า  งานดังกล่าวจะมีเด็กมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดุสิต ได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มที่ พร้อมกับอำนายความสะดวกด้านการจราจรให้แก่ผู้ปกครองที่พาบุตรหลานมาร่วมงาน

ทั้งนี้ฝากผู้ปกครองระมัดระวังในการพัดหลงกับลูกหลานของตนเองด้วย โดยอยากให้เขียนชื่อเบอร์โทรศัพท์ของผู้ปกครองที่สามารถติดต่อได้ใส่ไว้ในกระเป๋าหรือคล้องคอเด็ก เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม

ที่มา : https://www.dailynews.co.th/education/750019

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้และ นโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า