ศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวบูรณาเอกลักษณ์ท้องถิ่น ภูเก็ต

ที่อยู่

ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83000 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-15.30 น

วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-15.00 น

ปิดในวันหยุดนักขัตฤกษ์

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

ค่าเข้าชม


ศึกษา เรียนรู้วิถีชิวิต, วัฒนธรรม, ประเพณี, ภูมิปัญญา และ ศาสนา