ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

ที่อยู่

273 ถนนสามเสน แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทำการวันอังคาร - วันอาทิตย์ (ปิดทำการวันจันทร์)
เวลา 09.30 – 20.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

02-283 5353

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม
บุคคลทั่วไป (ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ) ราคา 50 บาท

ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2561 - 30 มิ.ย. 2561 เปิดให้เข้าชมฟรี โดยไม่เก็บค่าเข้าชม

บุคคลที่ได้รับสิทธิ์เข้าชมฟรี :

เด็ก นักเรียน นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี) ที่มีอายุไม่เกิน 23 ปี
(โปรดแต่งเครื่องแบบหรือแสดงบัตรนักเรียน นักศึกษา)
ผู้สูงอายุ ชาวไทยที่มีอายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชน
พระ-ภิกษุ สามเณร และผู้พิการ


เดิมเป็นอาคารโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งแรกของประเทศไทย ที่จัดตั้งขึ้นมาด้วยความสามารถของคนไทยและยังเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความมุ่งมั่นด้านการพัฒนาวิทยาการของประเทศ ภายในโรงพิมพ์ธนบัตรมีห้องมั่นคง เดิมเก็บรักษาธนบัตรของประเทศซึ่งเป็นเขตหวงห้ามเฉพาะ อาคารแห่งนี้จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 50 ปีแต่โครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงและความงดงามทางสถาปัตยกรรม มีความโดดเด่นที่หลังคาคอนกรีตทรงโค้ง ซึ่งเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย