ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่น ชุมชนตลาดล่าง ชุมพร

ที่อยู่

169-171 ถ.วานิชบำรุง หมู่ที่5 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี ชุมพร 86130 Thailand

วันและเวลาทำการ

ทุกวันเวลาราชการ

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

077-531149

ค่าเข้าชม

ไม่เสียค่าเข้าชม


ศูนย์ข้อมูลท้องถิ่นฯ แห่งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของบ้านเลขที่ 173-175 ถนนวานิชบำรุง ต.นาโพธิ์ อ.สวี จ.ชุมพร พื้นที่บริเวณดังกล่าวเป็นย่านที่อยู่อาศัยและศูนย์กลางเศรษฐกิจดั้งเดิมของ อ.สวี ที่เรียกรวมกันว่าย่านตลาดล่าง ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสวีที่อยู่ทางด้านตะวันตกอันเป็นเส้นทางสัญจรเพื่อการนำผลผลิตทางการเกษตรจากชาวสวนในเขต อ.สวีมาขึ้นยังท่าเรือที่ที่สุดปลายของถนนวานิชบำรุงเพื่อส่งขายผ่านยังตลาดล่าง ไปสู่สถานีรถไฟสวี ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกที่ปลายอีกด้านของ ถนนวานิชบำรุง