ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นครนายก

ที่อยู่

เลขที่ 98/1 หมู่ 2 บ้านท่าด่าน ตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก นครนายก 26000 Thailand

วันและเวลาทำการ

เปิดทุกวัน

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

037-384 049

ค่าเข้าชม

กรุณาติดต่อล่วงหน้า


ตั้งอยู่ในพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา บริเวณบ้านท่าด่าน จังหวัดนครนายก เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลและกิจกรรมที่แสดงให้เห็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จากแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมุ่งการพัฒนาด้วยการแก้ไขปรับปรุงคุณภาพ