ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ปทุมธานี

ที่อยู่

เลขที่ 5 หมู่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี 12110 Thailand

วันและเวลาทำการ

วันอังคาร-อาทิตย์
เวลา 09.00-16.00 น.

แผนที่

Google Maps

ช่องทางติดต่อ

0-2577 5456-59

ค่าเข้าชม

ค่าเข้าชม
ไม่เสียค่าเข้าชมกรณีผู้เข้าชมสนใจชมเพียงการจัดแสดงนิทรรศการ


ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รังสิต ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน ชุดนิทรรศการแต่ละชุดออกแบบในรูปแบบของการจำลองการนำเสนอ คำอธิบายที่เข้าใจง่าย มีการเปรียบเทียบแนวคิดทฤษฎีที่เป็นนามธรรมให้เห็นเป็นรูปธรรม ผสมผสานกิจกรรม การทดลอง การถาม-ตอบ และสรุปเนื้อหาสาระในแต่ละส่วน นิทรรศการเพื่อให้การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่สนุกสนาน มีชีวิตชีวา และเห็นความสัมพันธ์กับชีวิตประจำวัน